Inspiracja – Interakcja – Internet. Wyzwania cyfrowego świata.

Artyści Graficy! Jak postrzegacie wirtualny świat? Czy sieć internetowa jest doskonałym źródłem informacji czy może wielkim cyfrowym śmietnikiem? Łączy czy dzieli, jest miejscem spotkań towarzyskich czy wyobcowania? Pokażcie co myślicie, co czujecie, jak odbieracie tę rzeczywistość. 
Na prace – wydrukowane i w formie elektronicznej – czekamy do 27 MAJA! Format plakatu: 70 X 100 CM (PION) bez paserów, bez spadów – CMYK, Forma oddania projektu: plik (.pdf .eps, lub .tiff) prosimy wysłać wetransferem (www.wetransfer.com) na adres email: konkurs@plakat.edu.pl i wydruk na adres: Adah Advertising ul. Filtrowa 62 m. 55 02-057 Warszawa Do pobrania: Regulamin Konkursu Formularz Umowa – autor Zaproszenie do konkursu...

Read More